За нас

В раздела

За Гинеа

АГ Център Гинеа е частен медицински център, в който имаме честта да служим на жени от всяка възрастова група, да предлагаме качествено медицинско обслужване, лечение и съпричастност към здравословните ви проблеми. Нашият медицински екип се състои от четирима лекари - специалисти с общ комбиниран опит от 130 години практика в грижата за женското здраве. Центърът работи с частни здравноосигурителни фондове.

Екип

Професор Д- р Борислав Стамболов, ДМН

Завършил медицина в София, специализирал по линия на СЗО в Москва. Автор и съавтор на два наръчни сборника по АГ. Създател на учебници за студенти по медицина. Има над 200 научни публикации у нас и в чужбина, автор и съавтор на 7 мамографии. Работил е над 48 години в различни здравни заведения като асистент и главен асистент в Майчин дом, бил е и Завеждаш Клиника в последствие и катедра по АГ във ВМА-Плевен. От 1991г е ръководител на АГ-Кликата при Втора МБАЛ АД – София, където продължава да работи и сега. Консултира здравни проблеми предимно по гинекология, урогинекология, онкогинекология и пластични гинекологични операции. Той е истинско светило в българската гинекология.

Д-р Дорина Асенова Д.М-Акушер-гинеколог

Д-р Асенова има 26 години стаж. От 1985г до 1988 работи по разпределение в АГ-клиника в ХО-Болница ”Хр. Ботев” в гр. Враца. От 1988 до 1992г. е била клиничен ординатор и задочен аспирант към Катедрата по Акушерство и гинекология на „Института за усъвършенстване на лекари” в гр. Санкт Петербург, Русия. Доктор по медицина.От 1994г. до днес работи в Правителствена болница. Хоноруван преподавател по Акушерство и гинекология към СУ”Климент Охридски”.
Д-р Асенова е нашата майка Тереза. Търсят я пациентки във всички възрасти от цялата страна, не само заради професионалните и умения, а защото е Лекар на тялото и душата.