Апендицит

Бременните жени боледуват от апендицит по-често в началото на бременността.

Диагноза

Диагнозата понякога е трудна. Явяват се симптоми на периториално дразнене. Симптомът на Блумберг-Щетки - положителен, Болката се проецира по-високо, отколкото при небременната жена, тъй като апендиксът е изместен нагоре от бременната матка. Диференциална диагноза се прави със руптура на ектопичната бременност, торзия на яйчников тумор, колит, бъбречна колика, жлъчна колика.

Терапия

Острият апендицит изисква задължително оперативна намеса в рамките на 24 часа. Ранната и недоносена бременност трябва да бъдат проектирани с хормонални, литични и антибиотични средства. Рискът от прекъсване не бременността е малък при навреме взети мерки. Хроничният апендицит не изисква интервениране по време на бременност. Поведението при изостряне на апендицита по време на раждане се свежда до: цезарово сечение последвано от апендектомия; при перфорация на апендицита - обсъждане на всеки отделен случай с оглед отношение към бременността и матката.